Slootkanten herprofileren


Slootkanten herprofileren
Naast het schouwen van sloten zal het waterschap in de toekomst ook het profiel van slootkanten gaan beoordelen. Van Steen Loonwerk en Verhuur brengt uw slootkanten weer in profiel. Door bodemdaling en bewerkingen dicht bij de slootkant kunnen sloten smaller worden. Wanneer u merkt dat uw sloot tijdens extremere buien snel vol water staat of wanneer u bij het beregenen te weinig waterbuffer in uw sloot heeft, wordt het tijd voor taludvijzelen. Dankzij de gps-gestuurde taludvijzel van Van Steen Loonwerk en Verhuur zorgen wij dat uw sloot de juiste capaciteit krijgt voor de aan- en afvoer van water. Bovendien zaaien wij het talud in met een speciaal graszaadmengsel voor taluds en bermen. Uw slootkant wordt weer prachtig groen en sterk.


Taludvijzelen in het kort

  • Slootkanten in profiel brengen voor meer waterberging
  • Gps-gestuurde taludvijzel zorgt voor betere aan- en afvoer water
  • Hoeksensoren geven talud juiste hoek passend bij grondsoort
  • Door bodemdaling en grondbewerken worden waterwegen smaller
  • Herprofileren van slootkanten noodzakelijk door extremer weer
  • Grotere waterbuffer voor beregenen door taludvijzelen
  • Na herprofilering talud inzaaien met speciaal berm- en taludgrasmengsel


Waterafvoerend vermogen vergroten
In de Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is de grond goed gedraineerd. Om dit goed te houden, is het belangrijk om slootkanten te herprofileren. De polder is berekend op een bepaalde waterinhoud en waterafvoerend vermogen. Gemiddeld genomen, kunnen we stellen dat sloten nog maar de helft van de waterinhoud hebben die ze zouden moeten hebben. Het extremere weer van de laatste jaren vraagt om sloten die water snel kunnen afvoeren. Van Steen Loonwerk en Verhuur kan uw slootkanten herprofileren, oftewel taludvijzelen. Ons loonbedrijf doet dit met een gps-gestuurde taludvijzel, die dankzij hoeksensoren de juiste hoek geeft aan een slootkant passend bij de grondsoort. Op aanvraag spitten we de eindbuizen van drainage weer vrij. Door taluds de juiste hoek te geven, krijgen de sloten weer een goede doorstroming. Neem vrijblijvend contact op met Van Steen Loonwerk en Verhuur over taludvijzelen. Wij bespreken graag uw wensen.

Top <h4>vansteen.nu sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.vansteen.nu/kilveren/">Kilveren</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/gewasbescherming/">Gewasbescherming</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/slootkanten-herprofileren-/">Slootkanten herprofileren</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/actueel/">Actueel</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/cumela-voorwaarden/">Cumela voorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.vansteen.nu/privacy/">Privacy</a></li> </ul>